A krónikus myeloid leukémia kezelése során szükség van az alkalmazott terápia hatásának pontos követésére, amit molekuláris monitorozásnak hívunk.

A betegség okát jelentő BCR-ABL1 gén, mely csak a leukémiás sejtekben van jelen, az egészséges fehérvérsejtekben nincs, mennyiségi meghatározásán keresztül lehetőségünk van megbecsülni a daganatos sejtek számát, ezen keresztül pedig a kezelés hatékonyságát.

Ez a vizsgálat egy úgynevezett mennyiségi meghatározásra is alkalmas PCR techikával történik, amihez csupán vérmintára van szükség. Mivel a vizsgálat pontos kivitelezéséhez 10 ml mintára van szükség, a vérvétel során 2-3 lila jelzésű EDTA-s csőbe történik a mintavétel.

A vizsgálat során BCR-ABL1 mennyiséget egy nemzetközi skálán (International Scale, vagy rövidítve IS) fejezzük ki %-ban. Általában a diagnóziskori tumormennyiség a nemzetközi skálán kifejezve 100%IS körüli érték. A kezelés során az úgynevezett major molekuláris válasz ("Major molecular response", MMR) elérése az egyik fő cél, melyről akkor beszélünk, ha a BCR-ABL1 legfeljebb 0,1%IS.

Ideális terápiás válasz, a BCR-ABL1 szint végig az optimális tartományban mozog.

A harmadik hónapban szuboptimális, majd kedvező molekuláris válasz kialakulása.

A kezelés első évében van számos úgynevezett terápiás mérföldkő, melyek elérése jelzi az adott kezelés hatékonyságát. 

Ideális esetben a kezelés harmadik hónapjára a BCR-ABL1 szint 10%IS alá esik, vagyis a leukémiás sejtek száma nagyjából megtizedelődik a kezelés kezdetéhez képest.

Amennyiben a 3. havi válasz 10%IS feletti, az még csupán figyelmeztető jelnek minősül, a 6. hónapban viszont 10%IS felett terápiás kudarcról, 10%IS -1%IS között pedig figyelmeztető jelről beszélünk.

A kezelés 1 évének végére 0,1%IS alatti BCR-ABL1 szint a kívánatos, 0,1%IS és 1%IS közötti szint figyelmeztető jelnek tekintendő, 1%IS feletti válasz pedig terápiás kudarcnak minősül.

Figyelmeztető jelnek minősülő válasz esetén a szokásosnál gyakrabban, havonta kell végezni az ellenőrző vizsgálatot, hogy a gyógyszer hatástalansága esetén időben másik készítményre lehessen váltani, illetve ellenőrizni kell, hogy megfelelő volt-e a gyógyszerszedés (compliance), ugyanis havonta már csupán 3 tabetta bevételének elmulasztása a terápiás válasz elvesztéséhez vezethet. Ezen felül ilyen esetben ellenőrzni kell, hogy nem áll-e fenn gyógyszer interakció.

Kedvező terápiás választ követően emelkedő BCR-ABL1 szint, majd a terápiás válasz elvesztése, vagyis terápia-rezisztencia.

 

Kedvező terápiás választ követően időlegesen emelkedő, majd csökkenő BCR-ABL1 szint, mely végig az optimális tartományban marad.

Terápia-rezisztenciát mutató BCR-ABL1 szint esetén mutáció-analízist kell végezni, ugyanis előfordulhat a BCR-ABL1 fehérjében olyan aminosav csere, mely meggátolja a TKI kapcsolódását, így a terápiás válasz elveszik.

Mutáció-analízisre akkor van szükség, ha:

  • kezelés megkezdését követően a BCR-ABL1 szint nem csökken kellő ütemben, és a szintje a 6. vagy 12. hónapban terápiás kudarcnak minősül, ez az állapot a primer rezisztencia.
  • optimális válasz elérését követően a két egymást követő vizsgálat a BCR-ABL1 szint növekedését mutatja (a BCR-ABL1 érték 1% fölé emelkedik), ami az optimális válasz elvesztéséhez vezet (szekunder rezisztencia)

Az ilyen mutációk szekvenálással mutathatók ki, ami azért is elengedhetetlen, mert a különböző mutációk más-más TKI-kkel szemben jelentenek rezisztenciát, így a pontos mutációs állapot ismeretében olyan TKI-re lehet váltani, mely nagy valószínűséggel hatásos lesz. Jelenleg a legnehezebb kezelhető mutáció a T315I, mely ellen jelenleg csak egy TKI, a ponatinib hatásos.

BCR-ABL mutáció révén előfordulhat, hogy a fehérje térszerkezete megváltozik, és az imatinib többé nem képes hozzá kötődni, és így kifejteni gátló hatását.

A mutáció-analízis során a BCR-ABL1 fehérje úgynevezett kináz doménjét kódoló génszakasz nukleotid sorrendjét határozzuk meg, és a talált eltérés alapján mondjuk meg, hogy ez milyen aminosav-cserével jár a BCR-ABL1-ben, és hogy az adott esetben mely TKI használható.

Mutációk kimutatására szolgáló Sanger-szekvenátor intézetünk laboratóriumában.

Mutációk kimutatására szolgáló Sanger-szekvenátor intézetünk laboratóriumában.